David vs Goliat: Hovland vant prinsippsak mot staten

Det tok May Britt Hovland 15 år å få en diagnose etter at hun ble skadd av meningokokk B vaksinen i 1991. Hun utviklet raskt symptomer etter at hun fikk dine omstridte vaksinen. Symptomene var forenelige med ME, men det tok mange år før helsevesenet anerkjente hva som feilet henne. Dette har vært gjennomgangstonen for de fleste som ble syke av denne vaksinen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/mesyke-may-britt-39-vant-historisk-seier-mot-staten-4144106.html#.UmmBrDKqIu4.facebook

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Can we continue to justify injecting aluminium in children?

http://www.greenmedinfo.com/blog/can-we-continue-justify-injecting-aluminum-children

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Oversikt, skader etter meningokokkvaksineforsøket

 Oversikten oppdateres jevnlig
– Alle har gitt informasjonen frivillig og med samtykke til publisering i  oversikten!

Informasjon som er gitt i forbindelse med oversikten kan når som helst trekkes tilbake! (Ansv. for oversikten: Sandy Lunøe)
Oppdat 15. mai 2014


Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bruken av falsk placebo og urealistisk forskning fra FHI i meningokokkvaksinesaken

Det kan være komplisert å avgjøre hvilket stoff eller kombinasjon av stoffer som er utslagsgivende når man ser på uheldige bivirkninger fra en vaksine. I noen tilfeller kan det være selve antigenet (virus eller bakterie). I andre tilfeller tilsetningsstoffer som adjuvanter (immunstimulerende stoffer) og konserveringsmidler. Man må heller ikke glemme utilsiktede ingredienser i form av forurensning – hvilket også kan forekomme. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

FHI fraskriver seg ansvar og skylder på bihulebetennelse

I følge divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet Per Magus – ble FHI kontaktet av ME foreningen allerede på slutten av 80 tallet med mistanker om sammenheng mellom ME og meningokokkvaksinen. FHI skal av nevnte grunn ha gjennomført en studie på hvorvidt det kunne være en slik relasjon. Per Magnus operer nå som sakkyndig i Hovland-saken som vitne for staten – han mener den plausible forklaringen til ME er bihulebetennelse. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Avgjørende prinsippsak – meningokokkvaksineeksperimenet

May Britt Hovland vant over staten i Oslo tingrett. Nå har pasientskadenemda anket saken og den er oppe i Borgarting langmannsrett. De tror ikke det er noen sammenheng mellom vaksiner og ME tiltross for at Hovlands symptomer hadde debut rett i etterkant av vaksineringen. Hun hadde ingen sykdom på det tidspunktet vaksinen ble gitt. Saken vil være av betydning for 5-7 lignende saker som står på vent i rettssystemet etter at det ble besluttet at man skulle føre “pilotsak” i denne sammenhengen: Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Legesønn fikk erstatning etter vaksineskade

Kun 1 av tilsammen 329 fikk medhold i det samlede erstatningssøksmålet etter den eksperimentelle meningokokkvaksineringen mellom 1988-91. Dette er sønnen til en medisinsk professor og lege:

I 256 av sakene er erstatningskravet avslått, to saker er avvist og 67 saker er henlagt. 

Tre saker er fremdeles til behandling hos NPE. 

Bare i en eneste sak har NPE funnet at det er årsakssammenheng mellom vaksinen og pasientens utvikling av ME. 

Pasienten er en 35 år gammel mann fra østlandsområdet.

 Hans far er en anerkjent medisinprofessor ved et av landets universitetssykehus. Han har nå fått 6.450.000 kroner i erstatning.

Les resten av artikklen her

Kilde: Dagbladet 7 april 2010

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pilotsak av prosessøkonomiske årsaker

Opprinnelig hadde Oslo tingrett 5 erstatningssaker etter meningokokkvaksineeksperimentet. Det ble valgt en “pilotmodell” hvor kun 2 av sakene fikk komme for retten i første omgang. I følge advokat Edmund Asbøll er dette svært uvanelig: Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

ME-syk legesønn fikk 6,5 millioner i erstatning

Sønnen til professor og lege Ola Didrik Saugestad fikk 6,5 millioner i erstatning etter at han ble påført ME som følge av meningokokk B vaksinen:

Saken til medisinprofessorens ME-syke sønn er den eneste av 329 slike saker hvor Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har funnet at det er årsakssammenheng mellom meningokokk B-vaksina og utvikling av ME. Tidligere i år fikk 35-åringen nær 6,5 millioner kroner i erstatning. Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Vaksinebivirkninger ble dysset ned

Statens opptreden er kontradiksjonsfylt. I informasjonsbrosjyren som ble brukt til meningokokkvaksineforsøket frarådes de vaksinerte ungdommene å oppsøke lege. I etterkant har staten brukt dette momentet juridisk mot de: Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment